PUSTEN.

Nå kommer det som jeg betrakter som det mest vesentlige i kontrollen av vår egen organisme, og som jeg henviste til i filmen "American Sniper". Det å bli ett med det du skal utføre.

Vi kommer tilbake til dette litt senere. Det er ganske omfattende redegjørelse som jeg kommer til å presentere, men det går forhåpentligvis greit. Dette kommer til å ta ganske betydelig tid, fordi det må gjøres grundig slik at det ikke oppstår noen missforståelse. Dette betyr mye for meg, og mitt virke som terapeut og veileder til de som vil yte litt ekstra over lengre tid enn det som blir ansett som "vanlig" eller kalt "normalt"😲